Jag har gjort en något ovetenskaplig studie i Alperna.
Sverige har då och då en debatt om svenska vägars skick och behovet av upprustning.

Jag kan se att även i Italien och Österrike har man ibland brister.
Som Ni ser på bilden finns det ingen vägren.

Men man har löst detta genialiskt.
Ingen vägren. Man har vägkor och hästar istället.

Kanske en lösning som vi kan kopiera och korspondera till kommunpolitikerna och be dem om kortast möjliga tid för ett komplett och kompetent svar utan kompromisser.
Kör försiktigt alla ni som är på vägarna.
Annars kan det bli en kollision.. ( Ni fattar…. )

Mats Wedlin
Flaggorett AB