2022 blev året då vi gick från en mödosam tid med covid med förhoppningar om en bättre och hälsosammare framtid.
Alla vet nu att det inte blev som vi hoppades. I februari invaderades Ukraina och världen skickades in i en ny verklighet.
När vi nu förbereder oss för julen med allt vad det innebär, påminns vi om att tänka på vad som är viktigt!
Pandemin och kriget i Ukraina har för redan hårt utsatta människor inneburit att det blivit än mer besvärligt i vardagen.
Vi skänker därför en slant till ett par av de duktiga hjälporganisationer som arbetar för att ge dessa människor direkt hjälp
och en förhoppning om en bättre och tryggare framtid.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

 

God Jul och Ett Gott Nytt År
Flaggorett AB
Mats Wedlin