Det finns kanske lika många flaggleverantörer som ”rep” i bilden….?

Varför ska Ni välja Flaggorett AB?

Hållbart företagande är ett begrepp som ofta används i media.
Vad betyder det egentligen?

Har man bestämt sig för att använda flaggor så bör man absolut välja den starkaste textilen som erbjuds.
Flaggorna håller en längre tid och bidrar då genom minskad förbrukning till en mindre miljöpåverkan.
Detta samtidigt som man minskar sina kostnader över tid.

Jag har sedan jag började med flaggor 1981 lärt mig vad som faktiskt fungera bäst.

Ingen kan på egen hand lösa allt, men alla kan göra något!

Mats Wedlin
Flaggorett AB