Till en traditionell flaggstång som står på mark gäller följande:
  • En ”liggande flagga” dvs en flagga med proportioner där den kortaste sidan av flaggan är mot flaggstången. Flaggans längsta sida bör vara ca 1/4 av stångens längd.
    Ex. Stång 12 m, flagga ca 3 m. (Flaggans längd ut från stången)
  • En ”stående flagga” dvs en flagga med proportioner där den längsta sidan av flaggan är mot flaggstången. Flaggans längsta sida bör vara ca 1/3 av stångens längd.
    Ex. Stång 12 m, flagga ca 4 m. (Flaggans höjd utmed stången)

Hänsyn bör tas till ev. logotyps proportioner och vi utformar alltid förslag baserat på detta.