Ja för flaggning i offentliga sammanhang, stat, kommun etc. finns det regler för hur, när och varför man flaggar på olika sätt.

Viktigt att notera, att för privata företag och privatpersoner finns det inga flaggregler, men våra traditioner påbjuder att man ändå följer reglerna som gäller för offentlig flaggning.

Ni kan läsa mer om detta här;
https://nationaldagen.se/start/flaggan/flaggregler-och-flaggtyper/
https://riksarkivet.se/flaggningstider